Spolning


Har ni problem med:


• Svart eller brunt vatten?

• Lukt eller smak på erat vatten?

• Smådjur såsom vattenloppor och maskar?

• Andra problem rörande vattenkvaliteten i distributionssystemet?


I sådana fall behöver ni hjälp med en spolplan och spolning av era ledningar!

Med våra hydrauliska kunskaper och praktisk erfarenhet kan vi ta fram spolplaner och utföra spolning av ledningar för att åtgärda ovanstående problem.