Desinfektion av vatttenförsörjningssystem


Behöver ni desinficera:


• Grundvattenbrunnar

• Vattenverk

• Reservoarer

• Nylagda ledningar

• Vid reparation av ledningar

• I samband med spolning


Vi har olika desinficeringsmetoder som kan anpassas till ert system. (Då följer ni Svenskt Vatten Publikation VAV P77!)

Klorering kan ske snabbt och effektivt med vår doseringsutrustning.

Neutralisering av klorerat spolvatten sker enkelt med tabletter som tillsätts spolvattnet för att skona miljön. (Då följer ni Miljöbalken och VAV P77!)