Metoder


Nattloggning

Nattloggning är en läcksökningsmetod som använder en akustisk logger. En liten akustisk logger sätts ut på nätet och arbetar under natten, normalt mellan 02:00 och 04:00. Utrustningen monteras på ventiler och brandposter och lyssnar efter läckljud.

Dagen efter varnar utrustningen om det finns en misstänkt läcka. Varning för en läcka gäller för upp till ca 500 meters radie från utrustningen.

Den här typen av utrustning är en hjälp när man ska minska den stora zonen till något mer hanterbar storlek för finlokalisering av läckor (man har minskat från flera kilometer eller mil ledning ner till några få hundra meter ledning).

Korrelering

Korrelatorn är en slags dator som kan räkna fram vart på en angiven ledningssträcka läckaget är beläget. Det sker genom att man sätter ut 2 st mikrofoner på vardera sidan om den misstänkta läckan.

Dessa lyssnar efter läckljud och skickar de ljuden till en mottagarenhet. I mottagarenheten matar vi in typ av ledning, material, dimension och ledningslängd mellan sändarna.

Med dessa värden kan korrelatorn räkna fram var läckan finns ofta med decimeterprecision. Dock skall man veta att detta är en mycket avancerad räknemaskin och det är mycket viktigt att rätt värden ledningen matas in.

Detta gäller också för ledningssträckor med blandat material t.ex. gjutjärn och plast. Får vi inte absolut rätta värden finns risken för felmätningar

Normalt brukar man dock försöka kontrollera att rätta värden är inmatade genom att använda en s.k. marklyssnare för att lyssna ovanpå marken på den punkt som korrelatorn anger att läckan finns.

Vid marklyssning används en mycket känslig mikrofon med vars hjälp det är möjligt att höra de svaga läckljuden från ledningen även uppe på markytan.

Denna text är hämtad från www.vretmskin.se. Vi har köpt vår korrelator och nattloggare från dem


Gasläcksökning

Gasläcksökning är en väletablerad metod som används i stor utsträckning inom industri och fastighetsinstallationer för att hitta läckor i både gas- och vätskefyllda system.

Metoden använder vätegas eller en blandning av väte- och kvävegas som släpps in i ledningssystemet. Därefter används en handprob för att spåra var gasen läcker ur systemet.

Fördelar med gasläcksökning är att:

• Den kan hitta små läckor där andra metoder inte fungerar.

• Den fungerar bra med plastledningar där läckljud har för låga frekvenser.

Vem kan få hjälp med gasläcksökning?

• Kommunala vattendistributionssystem.

• VVS installationer

• Industriella ledningssystem