Utrustning och prislista


Mervärdesskatt, MOMS, tillkommer på alla priser


Arvode och reseersättning

Magnus Albertsson 765 kr/tim
Reseersättning 50 kr/mil

Hyresprislista

Läcksökare Digital korrelator
Typ Digi Corr, Palmer
Inklusive:
• 2 st Hydrofoner som används vid läcksökning på plastledning
• 3 st sändare som ökar noggrannheten vid läcksökning.
Används för läcksökning på de flesta ledningmaterial

Marklyssnare
Typ Primayerl.
Används för kontroll på korrelatorresultat, samt ledningsökning tillsammans med PWG.

Ventillyssnare
Typ SEBA
Används för kontroll av ventiler vid sektionering och läcksökning.
1 dag (eller del av en dag) 2500 kr/d Korrelator
Marklyssnare
Ventillyssnare
Läcksökning - Nattloggar
Typ Palmer
Grundhyra
1 dag
2 d -

100 kr/st
50 kr/st.d
Läcksökning-Nattloggar
Läcksökning - Gasläcksökare
Typ FAST HYDROPlus Används vid läckage på plastledningar samt mindre läckage på metalledningar.
Grundhyra
1 dag

1500 kr/dag
Läcksökning-Gasläcksökare
Ledningssökare Typ Metrotech 9890
Används för sökning av metalledningar.
Grundhyra
1 dag

1500 kr/dag
Ledningssökare
Ledningssökare
Typ FAST PWG
Används för ledningssökning av plastledningar.
Grundhyra
1 dag

1000 kr/dag
Ledningssökare
Doseringspump Typ Prominent
Används vid desinfektion.
Grundhyra
1 dag
2 d -

1500kr
400 kr/dag
Doseringspump
Doseringspump
Typ Flyggt
Höga doseringsmängder i ledningar under normal drift.Används vid desinfektion.
Grundhyra
1 dag
2 d -

1100 kr
200 kr/dag
Doseringspump
Vattentank
Storlek 1 m3
Plasttank med ventil i botten
Används vid desinfektion.
Grundhyra
1 dag
2 d -

500 kr
250 kr/dag
Vattentank
Vattentank
Storlek 270 liter
Plasttank med ventil i botten
Används vid desinfektion.
Grundhyra
1 dag
2 d -

500 kr
250 kr/dag
Vattentank
Flödesmätare
Typ ABB induktiv med inbyggd data logger för tryck och flöde.
Används för kapacitetsprov.
Mätning av friktionsförluster tillsammans med trycklogger.
Grundhyra
1 dag
2 d -

1500 kr
200 kr/dag
Flödesmätare
Tryckloggar
Typ Keller 0-10 Bar
Mätintervall 1 sekund till 19 timmar.
Max och min loggning med 0,5sek intervall.
Används för utredning av lågt och högt tryck.
Grundhyra
1 dag
2 d -

225 kr
50 kr/dag
Tryckloggar
Tryckloggar
Typ TinyTag 0-10 Bar
Mätintervall 1 sekund till 19 timmar.
Används för utredning av lågt och högt tryck.
Grundhyra
1 dag
2 d -

225 kr
50 kr/dag
Tryckloggar
Provtryckningspump
Typ Alcon högtrycksaggregat 24B 0810-7677
Max 70 Bar
Används vid täthetskontroll.
11 l/min
1000 kr/dag Provtryckningspump