Projektnummer

Uppdragsgivare

Kommun

Objekt

Typ

2007 Avesta Avesta Desinfektion vattenledning V
2006 Avesta Avesta Läcksökning V
2005 Avesta Avesta KBM-ansökan V
2005 Avesta Avesta Desinfektion Avesta Bryggeri V
2005 Bergslagens kommunalteknik Bergslagens kommunalteknik KBM-ansökan V
2007 AB Presth Borlänge Läcksökning Hägerstensväg 21 V
2006 Bison AB Borlänge Läcksökning Kolven V
2008 Borlänge Energi Borlänge Halvars avloppsinventering S
2008 Borlänge Energi Borlänge Läcksökning V
2008 Borlänge Energi Borlänge Ledningssökning Hytting VS
2008 Borlänge Energi Borlänge Läcksökning mm V
2007 Borlänge Energi Borlänge Läcksökning, ledningssökning 2007 V
2006 Borlänge Energi Borlänge Läcksökning FV Forssa V
2006 Borlänge Energi Borlänge Läcksökning Halvarsgårdarna V
2006 Borlänge Energi Borlänge Läcksökning Överallt V
2006 Borlänge Energi Borlänge Sellnäs inventering S
2006 Borlänge Energi Borlänge Läcksökning Ryttargatan V
2006 Borlänge Energi Borlänge Ledningssökning Parad V
2006 Borlänge Energi Borlänge Ledningssökning Nyckelby V
2006 Borlänge Energi Borlänge Nyckelby V
2006 Borlänge Energi Borlänge Läcksökning V
2006 Borlänge Energi Borlänge Läcksökning Idkerberget Ringvägen V
2006 Borlänge Energi Borlänge Läcksökning Idkerberget Snålåsen V
2006 Borlänge Energi Borlänge Läcksökning Gimsbärke V
2005 Borlänge Energi Borlänge Läcksökning högzon V
2005 Borlänge Energi Borlänge Läcksökning Norra Amsberg V
2005 Borlänge Energi Borlänge Läcksökning Tunnagatan V
2005 Borlänge Energi Borlänge Lennheden ledning V
2005 Borlänge Energi Borlänge Paradis lågtryck V
2005 Borlänge Energi Borlänge Läcksökning Idkerberget V
2005 Borlänge Energi Borlänge Läcksökning Bangårdsgatan V
2007 Hans Lindvall Borlänge Läcksökning Lennheden 3:10 V
2004 L&Kabelplöjning Borlänge Relationsritning Säter överföringsledning V
2006 Linje och kabelplöjning Borlänge Läcksökning Borlänge sjukhus V
2006 Noraåbruk Samfällighetsförening Borlänge Läcksökning V
2006 Peter Blomfeldt Borlänge Sunnanö avloppsinfiltration S
2007 Rune Lindman Borlänge Klingsnäs avloppsinfiltration S
2008 Skanska Borlänge Täthetsprovning Tuna Hästberg VS
2008 Skanska Borlänge Läcksökning Kvarnsvedens Pappersbruk V
2005 S-O Norman AB Borlänge Gimsbärke avloppsinfiltration VS
2005 SSAB Borlänge Läcksökning V
2005 SSAB Borlänge Läcksökning V
2005 SSAB Borlänge Läcksökning V
2008 Svensk Markservice Borlänge Ledningsökning V
2007 Tunabyggen Borlänge Ledningssökning Vattugatan V
2007 YIT Sverige Borlänge Läcksökning fjärrvärme V
1999 Dalarna Dalarna Projektledare för utveckling av ett Internetbaserat databassystem för VA-Plan 2050. Beställare : Borlänge Energi, Ludvika kommun, Smedjebackens Energi och Vatten, Hedemora Energi, Säters kommun, Örnsköldsvik kommun VS
2007 Degerfors Degerfors Läcksökning V
2008 Dalagården Falun Avloppsinfiltration S
2008 Falu Energi och Vatten Falun Svärdsjö spolplan V
2008 Falu Energi och Vatten Falun Läcksökning Småmuren V
2007 Falu Energi och Vatten Falun Grycksbo avloppsinläckage S
2005 Falu Energi och Vatten Falun Vika V
2005 Falun Falun Blixbo V
2007 Markgruppen AB Falun Plantagen desinfektion och täthetsprovning V
2006 Markgruppen AB Falun Slaggatan Tryck och desinfektion V
2008 PEAB Falun Täthetsprovning V
2007 YIT Sverige Falun I13 täthetsprovning V
2005 Finäset Finäset VA-försörjning VS
2007 Asaf Hammun Gagnef Läcksökning Resturang Jerusalem V
2008 Dala Vatten och Avfall AB Gagnef Himmelsätta VA-ledningar VS
2004 Farled Dalarna Gagnef Rådgivning projektplanering Ö
2007 Frids Entreprenad AB Gagnef Täthetsprovning/desinfektion V
2007 Gagnef Gagnef Djurås bullerplank M
2007 Gagnef Gagnef Lindbergshallen parkeringsområde M
2007 Gagnef Gagnef Nordåker lågt vattentryck V
2007 Gagnef Gagnef Läcksökning, ledningssökning 2007 V
2007 Gagnef Gagnef VA-verksamhetsområde M
2007 Gagnef Gagnef Dala Floda förorenadmark förfrågningsunderlag M
2007 Gagnef Gagnef Bäckan väg omläggning VS
2007 Gagnef Gagnef GIS rådgivning VS
2006 Gagnef Gagnef Läcksökning Bomsarvet V
2006 Gagnef Gagnef Solvägen dagvatten översvämning S
2006 Gagnef Gagnef Läcksökning Stortäppa VS
2006 Gagnef Gagnef Larsvedsbacken V
2006 Gagnef Gagnef Källbäcken VA-anslutning2 VS
2006 Gagnef Gagnef Dala Floda vattenförsörjning VSM
2006 Gagnef Gagnef Björka vattenförsörjning V
2006 Gagnef Gagnef Sången ledning V
2005 Gagnef Gagnef Näset VSM
2005 Gagnef Gagnef Beredskap V
2005 Gagnef Gagnef Läcksökning Tallbacken V
2005 Gagnef Gagnef Läcksökning Svedjan V
2005 Gagnef Gagnef Källbäcken VA-anslutning VS
2004 Gagnef Gagnef Österfors ledning dimensionering V
2004 Gagnef Gagnef Nyåker erosion och dagvattenhantering D
2004 Gagnef Gagnef Mockfjärd rondellen utsmyckning M
2004 Gagnef Gagnef Syrholen skolbushållplats M
2004 Gagnef Gagnef Präst Olles sjö område va-försörjning VSM
2003 Gagnef Gagnef Desinfektion utbildning V
2002 Gagnef Gagnef Näset VSM
2000 Gagnef Gagnef Björbo vattendistribution V
2000 Gagnef Gagnef Björbo Högres V
2000 Gagnef Gagnef Riskanalys och beredskapsplan för vattenförsörjning i Gagnefs kommun. V
2008 Gagnefs kommun Gagnef Läcksökning mm V
2004 Nordesjö Projektsupport Gagnef Dalälven erosion Ö
2008 BMC Gävle Läcksökning Småmuren V
2008 IF Skadeförsäkringar Gävle Läcksökning Småmuren V
2007 Oden Anläggningsentreprenad AB Gävle Läcksökning Stenbäck Hagaström V
2005 H&H Hallstahammar Hallstahammar flödesmätning från BP V
2006 H&H Rådgivning Hallstahammar Spolning utbildning V
2006 H&H rådgivning Hallstahammar Rådgivning V
2007 Hallstahammar Hallstahammar Läcksökning V
2007 Erasteel AB Hedemora Läcksökning Långshyttan/Hedemora V
2007 GEAB Hedemora Läcksökning Garpenberg V
2008 Hedemora Energi Hedemora Läcksökning Husby V
2008 Hedemora Energi Hedemora Läcksökning och ledningssökning V
2007 Hedemora Energi Hedemora Rengörning av ledningar V
2007 Hedemora Energi Hedemora Läcksökning 2007 V
2006 Hedemora Energi Hedemora Läcksökning Långshyttan V
2006 Hedemora Energi Hedemora Läcksökning Grådö V
2006 Hedemora Energi Hedemora Läcksökning Jälkarbyn V
2006 Hedemora Energi Hedemora Läcksökning Långshyttan/Hedemora V
2006 Hedemora Energi Hedemora Läcksökning V
2006 Hedemora Energi Hedemora Läcksökning V
2006 Hedemora Energi Hedemora Läcksökning V
2005 Hedemora Energi Hedemora Läcksökning Långshyttan V
2005 Hedemora Energi Hedemora Läcksökning V
2005 Hedemora Energi Hedemora Läcksökning Smedby V
2005 Hedemora Energi Hedemora Läcksökning Långshyttan V
2005 Hedemora Energi Hedemora Läcksökning Långshyttan Sexbovägen V
2005 Hedemora Energi Hedemora Läcksökning Intrånget V
2004 Hedemora Energi Hedemora Driftstörningar i reservoarer V
2000 Hedemora Energi Hedemora Utredning av sammankopplingsmöjligheter för Davidshyttan m fl byar till Hedemoras vattentäkt. V
1999 Hedemora Energi Hedemora Riskanalys och beredskapsplan för vattenförsörjning i Hedemora kommun. V
2006 Hedemora Kyrkogårdsförvaltning Hedemora Ledningsnät förstärkning V
2006 Hedemora Kyrkogårdsförvaltning Hedemora Läcksökning V
2007 Hedemora Närvärme AB Hedemora Läcksökning Garpenberg V
2006 Hedmora Hedemora Läcksökning V
2006 Hedmora Energi Hedemora Läcksökning V
2006 Lantmännen Hedemora Hedemora Läcksökning V
2006 Setra Byggprodukt AB Hedemora Läcksökning V
2006 Setra Trävaror AB Hedemora Läcksökning V
2006 Hedemora Energi Hedmora Läcksökning Vikbyn V
2005 Hedmora Hedmora Läcksökning Långshttan Hantverkargatan V
2008 Härjedalen Härjedalen Funäsdalen va-översiktsplanering V
2007 Härjedalen Härjedalen Vemdalesskalet vattendistribution V
2007 Härjedalen Härjedalen Fjällnäs - anslutning av stugby V
2005 Härjedalen Härjedalen Vattendistribution V
2006 Dala Kommunalteknik Leksand Brandvatten Lugnet/Noret inloppsledning V
2008 Dala Vatten och Avfall AB Leksand Mjälgen ledning V
2008 Ericsson i Lima AB Leksand Clas olsson täthetsprovning V
2006 Leksand Vatten Leksand Mjälgen desinfektion V
2005 Leksand Vatten Leksand Insjön ledn V
2005 Leksand Vatten Leksand Desinfektion älvkorsning V
2004 Leksand Vatten Leksand Katastrofintag till Tällbergs vattenverk V
2004 Leksand Vatten Leksand Siljan spridningsmodell V
2004 Leksand Vatten Leksand Desinfektionsvagn V
2004 Leksand Vatten Leksand Insjön klorering Dalälvsövergång V
2004 Leksand Vatten Leksand KBM-ansökan för dricksvattenledningar V
2003 Leksand Vatten Leksand Desinfektion sjöledning V
2003 Leksand Vatten Leksand Riskanalys och beredskap V
2008 Midvatten Leksand Kostnadsbedömning V
2008 Vägverket Produktion Leksand Insjön täthetsprovning V
2005 Berslagens kommunalteknik Lindesberg Kopparberg vattendistribution V
2006 Klenshyttans Vattensamfälldighet Ludvika Läcksökning Klenshyttan V
2008 Ludvika Ludvika Grängesberg vattenförsörjning Del 2 V
2008 Ludvika Ludvika Östansbo desinfektion V
2008 Ludvika Ludvika Läcksökning V
2007 Ludvika Ludvika Snöån reservvattenledning V
2007 Ludvika Ludvika Klenshyttan va VS
2007 Ludvika Ludvika Lyviksberg desinfektion V
2007 Ludvika Ludvika Sälgringen Tryckmätning V
2007 Ludvika Ludvika Lyviksberg brandvattenförsörjning V
2006 Ludvika Ludvika Läcksökning V
2005 Ludvika Ludvika Grängesberg V
2003 Ludvika Ludvika Reservvatten V
2001 Ludvika Ludvika Sunnansjö överföringsledning V
2000 Ludvika Ludvika Utreda möjligheter till läckageövervakning med hjälp av radiolänkar till mätningsstationer. Föreslå handlingsprogram och budget. Ludvika kommun. V
1999 Ludvika Ludvika Utredning av sammankoppling av Nyhammar och Sunnansjö vattentäkt. Ludvika kommun. Detaljprojektering och förfrågningsunderlag. V
1997 Ludvika Ludvika Utredning av orsak till översvämning av 27 fastigheter i Ludvika tätort. Analys av dag- och spillvattenledningar med hjälp av flödesmätningar och datamodelleringar. Utlåtande till Statens VA-nämnd, teknisk sakkunnig i VA-nämndsförhandling i ca: 3år. S
1997 Ludvika Ludvika VA-distributionssystem, planering för Ludvika centralort. VS
1997 Ludvika Ludvika Projektledning, utredning och projektering av VA-omläggning kring Spendrups bryggeri, Grängesberg. VS
2005 Norra Hällsjön vattensamfällighet Ludvika Läcksökning V
2005 Granfjällstöten Aktiv AB Malung VA-försörjning VS
2008 Malung Malung Spolning V
2007 Malung Malung Centralort huvudledning V
2003 Malung Malung Spolplan för centralort V
2005 OJ Grus Malung Näsfjället VS
2006 Skanska Malung Sälen tryckslag V
2007 Malung Sälen Malung-Sälen Läcksökning Bölevägen V
2006 Lantmäteriet Falun Mora Gesunda Stugby VS
2003 Mora Mora Riskanalys och beredskap V
2008 Peter Berntsson Mora Vattnäs va-försörjning VS
2007 Skanska Mora Desinfektion lassaret V
1997 Norberg Norberg Projektledning och detaljprojektering av 15 km dricksvattenöverföringsledning, Avesta/Norberg. V
2006 Ockelbo Ockelbo Pumpdimensionering V
2004 Ockelbo Ockelbo KBM-ansökan för dricksvattenledningar V
2005 Oden Oden Läcksökning Skutskär V
2005 Rättvik Teknik Rättvik Tryckmätning V
2004 Rättvik Teknik Rättvik Desinfektionsvagn V
2003 Rättvik Teknik Rättvik Riskanalys och beredskap V
2005 Rättviks Teknik Rättviks Riskanalys uppföljning V
2003 Rättviks Teknik Rättviks Lerdal VV tryckslagsberäkning V
2007 Sala Sala Läcksökning 2007 V
2006 Sala Sala Läcksökning Sala tätort V
2006 Sala Sala Läcksökning V
2006 Sala Sala Läcksökning V
2006 Sala Sala Läcksökning V
2005 Sala Sala Lacksökning V
2008 Sala kommun Sala Läcksökning V
1998 Sandviken Sanviken VA-distributionssystem, utredning för Sandviken centralort. VS
1997 Sandviken Sanviken VA-distributionssystem, utredning för Årsunda, Sandviken. VS
2004 Sigma Sigma Rådgivning anbudsgivning Ö
2007 Bärkehus AB Smedjebacken Läcksökning kulvertläcka V
2005 Norrbärke Församling Smedjebacken Dagvatten flödesmätning D
2008 Skanska Smedjebacken Tolvsbo täthetsprovning V
2008 Smedjebacken Energi & Vatten Smedjebacken Läcksökning Harnäs V
2008 Smedjebacken Energi & Vatten Smedjebacken Sprinkler beräkningar V
2007 Smedjebacken Energi & Vatten Smedjebacken Larsveden vattenförsörjning V
2007 Smedjebacken Energi & Vatten Smedjebacken Snöån VA-försörjning VS
2007 Smedjebacken Energi & Vatten Smedjebacken Tolvsbo vattenförsörjning V
2006 Smedjebacken Energi & Vatten Smedjebacken Läcksökning Gubbo V
2005 Smedjebacken Energi & Vatten Smedjebacken Bakvattenskada S
2005 Smedjebacken Energi & Vatten Smedjebacken Söderbärke anslutning till Smedjebacken V
2004 Smedjebacken Energi & Vatten Smedjebacken Provtryckning rådgivning V
1997 Smedjebacken Energi & Vatten Smedjebacken VA-distributionssystem, utredning för Vad, Smedjebacken. VS
1997 Smedjebacken Energi & Vatten Smedjebacken Framtidsplanering för vattenledningsnät i Smedjebackens tätort. V
2000 Smedjebackens Energi och Vatten Smedjebacken Flödesmätningar på avloppsledningsnät för att spåra tungmetalsförorening. S
2008 Söderbärke Markservice Smedjebacken Larsveden desinfektion och täthetsprovning V
2007 Surahammar Surahammar Läcksökning 2007 V
2006 Surahammar Surahammar Läcksökning V
2006 Surahammar Surahammar Läcksökning Surahammar V
2006 Surahammar Surahammar Läcksökning Surahammar V
2006 Surahammar Surahammar Läcksökning V
2006 Surahammar Surahammar Läcksökning V
2006 Surahammar Surahammar Läcksökning V
2005 Surahammar Surahammar Riskanalys och beredskap V
2008 Surahammars Kommunalteknik Surahammar Läcksökning V
2007 Grytnäs Gräv Säter Läcksökning Jonesväg V
2008 Säter Säter Uggelbo vattenverk ombyggnad V
2007 Säter Säter Janols markfrågor V
2007 Säter Säter Läcksökning och ledningssökning V
2006 Säter Säter Läcksökning V
2005 Säter Säter Garantibesiktning V
2005 Säter Säter Täthetsprovning V
2005 Säter Säter Läcksökning Stora Skedvi V
2004 Säter Säter Spolprogram V
2002 Säter Säter Överföringsledning V
2005 Vansbro Vansbro Läcksökning Dala Järna V
2008 Unital Värmdö Ledningssökning Gustavsberg V
2004 Dala Kommunalteknik Västerås Ändesta avloppspumpstation tryckslag S
2006 Borgstrand Arkitektkontor Älvdalen Gammel Sätersvallen VS
2005 Fjätervållen Älvdalen Läcksökning V
2007 Idre Fjälltomter AB Älvdalen Storbo va-försörjning V
2003 Pan Parks Älvdalen VA-försörjning VSM
2007 Skånela Trädfällning HB Älvdalen Lemsjövallen avloppsinfiltration S
2006 Älvdalen Älvdalen Gränjesåsvallen V