Ledningssökning


• Har ni problem att veta var VA-ledningarna ligger i marken?

Vi utför ledningssökning på dricksvatten- och självfallsledningar. Sökningsmetoder väljer vi utifrån rådande ledningsmaterial och lokalförhållanden.

Vi använder följande utrustning:


• Metrotech 9890 för metalledningar med sändare.

• Metrotech sond i kombination med glassfiber kablar.

• FAST PWG, puls wave generator, för plastledningar i kombination med en Primayer marklyssnare.