Magnus Albertsson

Kontaktperson

Magnus Albertsson
Telefon: 070-556 22 22
e-post: magnus@vattentjanst.se

Specialområden

Läcksökning på vattenledningsnät
Ledningssökning
Klorering av vattenledningar
Deklorering av klorerat vatten
Spolning av ledningar
Täthetsprovning av VA-ledningar

Utbildning

Årtal

Utbildning

Längd

2001-2004 Teknisk ingenjör, Kemiteknik, Högskolan Dalarna, Borlänge 3 år
2000-2001 Tekniskt basår 1 år
1986-1987 Skogsbruk, Älvdalen 1 år
Övrigt Språk: Svenska och engelska

Kurser

Datum

Kurs

Dagar

2008-02-14 Provning och kontroll av VA-ledningar, Göteborg 2
2007-12-05 Att byta vattenmätare, Göteborg 2
2007-10-29 Grundkurs ArcGis 9, Borlänge 5
2007-09-18 Svenska VA-Mässan, Göteborg. Seminarie om distribution mm 1.5
2006-12-18 Fortsättningskurs i entreprenadjuridik 1
2006-12-04 Grundkurs i entreprenadjuridik 1
2006-02-28 Provtagning dricksvatten 2
2005-05-24 Läcksökning på vattenledningsnät Steg 2 2
2005-05-10 Läcksökning på vattenledningsnät Steg 1 2
2005-02-15 P91 Täthetsprovning Seminariedag, Stockholm 1
2004-11-02 Permacom GSM nattloggare samt Microcorr korrelator 1