Läcksökning


Har ni problem med läckage på dricksvattendistribution?


• Vet ni var läckan är, eller hur många läckor det finns?

• Hur snabbt kan ni få hjäp att hitta läckan?

• Hur lång tid tar det att hitta läckan?

• Vem ringer ni när en vattenläcka har uppstått?

Lokalisering av läckan kan ske på flera olika sätt


• Nattloggning

• Korrelering

• Marklyssnare

• Ventillyssnare

• Gasläcksökning

Givetvis utgår vi från er personals erfarenhet och kunskap, med stöd från driftdata, för att hitta läckan.

Resultatet blir:


• Minskad läcksökningstid för driftpersonal

• Minskade vattenförluster

• Minskad energiförbrukning

• Minskad förbrukning av naturresurser